NÁVOD K INSTALACI

Každá profesionální práce začíná s použitím vhodných nástrojů. Nástroje popsané níže jsou nejčastěji používané profesionálními tesaři k instalaci architektonických profilovaných lišt.

Standardní vybavení:

 • Pracovní opasek
  Pracovní opasek ušetří velké množství času. Díky kapsám po svém obvodu máte veškeré potřebné nástroje, hřebíky a šrouby volně dostupné ve chvíli, kdy je potřebujete. Je to docela praktické. Obzvláště v momentu, když balancujete na žebříku na jedné noze a čtyři metry nad zemí.
 • Metr
  Doporučujeme standardní ocelový samo navinovací metr. Nezapomeňte, že širší metr dosáhne dále, předtím než se ohne, než metr užší. I přestože jste vybaveni přesným metrem, nezapomeňte, že Vaše oko je tím nejpřesnějším měřícím nástrojem. Tak se mu naučte věřit.
 • Kladivo s gumovou hlavou
  Kladivo Vám pomůže umístit lištu do požadované polohy i v těch nejzazších a nejnepřístupnějších koutech.
 • Zalamovací nožík
  Jeho upotřebení najdete vždy. Od seřezání tužky po oříznutí dřevěných vláken na konci lišty.
 • Pravý úhel
  Neopomenutelný pomocník při instalaci detailních architektonických profilovaných lišt. Nejvhodnějším je 30 centimetrový úhelník s pojezdem, metrem a aretací. Někdy jsou dokonce doplněny i vodní váhou. U větších projektů nezapomeňte na velký ocelový úhel, který odhalí veškeré nerovnosti stěn.
 • Rašple
  Rašple je nepostradatelná v práci se dřevem. Při řezání lišt je vždy jeden řez hladší než druhý.
  Dřevěná vlákna jsou rašplí jednoduše odstraněna a výsledkem je perfektní spoj.
 • Hřebíkovací a drátovací pistole
  Pneumatická pistole, používající delší i kratší hřebíky v závislosti na velikosti lišt a podkladu, je základem dobré instalace. Pořiďte si tedy dobrou.
 • Pistole pro použití lepidel a akrylátových směsí
  Nezapomeňte, že drátky a hřebíky slouží pouze jako zabezpečení polohy lišt před zaschnutím podkladní vrstvy lepidla. Volte lepidla snadno rozprostíratelná, nanášená bodově na zadní stranu lišt. Akrylátové tmely na bázi silikonu slouží k vytmelení spár mezi lištou a stěnou v případě nerovností podkladu. Vždy volte akryláty určené vhodné k povrchové úpravě
 • Pokosová pila s pojezdem

Aplikace a Instalace profilovaných lišt:

 • Skladování: Profily musí být uskladněny v suchých prostorách na špalících. Před instalací vždy položte lišty do horizontální polohy nejméně po dobu 24 hodin
 • Řezání: Zvolte vhodný kotouč k řezání profilů, který je schopen provést čistý řez bez odštěpků. Nejefektivnější cesta k dokonalé instalaci je řez lišt pokosem. Ve většině případů k běžné instalaci použijeme pouze pár typů řezů.
  45° úhel s vnitřním úkosem je nejběžnější v každém 90° rohu místnosti.
  45° úhel s vnějším úkosem je použita na každém 90° rohu místnosti
  45° úhel úkosu se také používá pokaždé, kdy délka lišty musí být nadstavena
  90° řez se provádí v případech, kdy se lišta doráží k rovnému povrchu jako je podstavec obložkové lišty, nebo lišta samotná.
  S úhly 135° a dalšími se setkáváme méně častěji. Řídíme se pravidlem, úhel řezu je vždy polovina úhlu mezi stěnami. Obě lišty jsou řezány pod samým zrcadlově otočeným úhlem. Pokud chcete dosáhnout v rozích dokonalého spoje, jakýkoliv jiný způsob je nemožný.
  Při řezání vždy začínáme s těmi nejdelšími kusy, a postupně se propracujeme až k těm nejkratším. Tato metoda je definitivně tou nejekonomičtější a je pravidlem řezání všech typů profilů.
 • Hřebíky: Nejlepších výsledků dosáhnete pomocí bezhlavičkových hřebíků. Tlak kompresoru by měl být mezi 90 a 110 psi. Pokud kolem hřebíku vidíte obroučku nebo okraj, zkontrolujte, zdali vršek hřebíkovací pistol nemá nerovnosti. Pokud ano, jemně je odstraňte pomocí ocelové rašple. V případě použití standardních hřebíků a šroubů doporučujeme je předvrtat a zahloubit.
 • Lepení: K lepení používáme lepidla vhodná pro dřevo, zděné a sádrokartonové stěny. Konsistence lepidla by měla být hustší, taka aby lepidlo neztékalo a nevystupovalo ze spár, a které nám zároveň dovolí dokonale spojit lepené části bez zbytečných spár.
 • Tmelení: Zde opravdu záleží na výsledné povrchové úpravě. Pokud se jedná o moření, použijeme tmely o stejném dřevitém základu a snažíme se minimalizovat množství použitých hřebíků. V případě povrchů opatřených nátěrem olejovým nebo akrylátovým, můžeme použít širší škálu tmelů. Dvousložkový tmel používáme na vnější rohy. Vnitřní rohy vyplníme, tak jako ostatní spáry mezi dřevitými materiály a stěnami, trvale pružným tmelem, vhodným k opatření nátěrem. Při těchto instalacích se vyhněte použití silikonu.
 • Dvousložkový tmel je někdy těžší vybrousit, a proto se v interiéru přikláníme k tmelům jednosložkovým a tmelům ready patch. Jejich aplikace, formování požadovaného tvaru a jejich broušení je velmi snadné.
 • Broušení: Záleží na tvaru profilu, ale obecně, k ručnímu broušení se používá smirkový papír o hrubosti 80 až 100, brusné flexibilní houbičky a u komplikovanějších profilů je též osvědčena práce s ocelovou vlnou jemnější hrubosti.
 • Finiš: K finální úpravě je nejčastěji navržen nátěr alkalickou, latexovou nebo olejovou barvou. Před nátěrem opatřete dřevěné lišty nátěrem vhodné základové barvy.

Instalace podlahových lišt:

Obecně platí, že vhodně vybrané lišty určují architektonický charakter interiéru. Moderní návrh interiéru si obvykle vybírá jednodušší profily geometrického tvaru. Tradiční se přiklání ke klasickým, více profilovaným lištám.

Vyberte lištu, jejíž výška je proporcionální vůči velikosti prostoru a v tloušťce, která snadno překryje spáru mezi stěnou a podlahovou krytinou. Výška podlahové lišty je vodítkem v návrhu rozměrů ostatních lišt. Pravidlem poměru mezi podlahovou a obložkovou lištou je, že výška podlahové lišty by se měla pohybovat v rozmezí 1.5 do 2 násobku šířky obložkové lišty. Výška korunní neboli stropní lišty je zhruba 75% výšky podlahové. Masivnější korunní lišta si vyžaduje masivnější lištu podlahovou.

Nejen podlahová lišta, ale I ostatní profily by měly být zakoupeny v co nejdelších délkách. Důvodem je minimální počet míst napojení. Spáry spojů jsou obvykle důvodem nedokonalé instalace. Odhad potřebného množství materiálu provedeme přičtením 10% prořezu k celkové výměře.
Zkontrolujete veškeré prostory a důsledně zaměřte každý potřebný kus. Rozmyslete, pod jakým úhlem budou řezány.

Jakmile skončíte s měřením, můžete začít řezat za použití pokosové pily. Pracujte na stole, ne na podlaze. Při řezání udržujte lišty ve vodorovné poloze za pomocí špalíků umístěných pod oběma konci lišt. Výsledkem bude řez přesného úhlů, který se snadno napojí na další kus. Neřežte je ohnuté, úhel nebude sedět. Nezapomeňte řadit všechny kusy, ušetříte tak čas ztracený hledáním správných délek. Když skončíte s řezáním, rozložte všechny kusy podél stěn, ke kterým mají být uchyceny. Zkontrolujte všechny délky vůči délkám stěn. Každý kus by měl být uchycen na lepidlo pomocí hřebíkovaček, nebo drátovaček v závislosti na tloušťce použitých lišt. Jakmile mate první lištu připravenou k uchycení, následující by již měla být přiložen k usazení. Pracujete v jednom směru, dokud není místnost dokončena. Tento proces si vyžaduje upravení délek každého čtvrtého až pátého kusu k dosažení přesné instalace.

Po instalaci lišt vyplňte nerovnosti příslušným tmelem. Volba vhodného tmelu se odvíjí od finální povrchové úpravy lišt. Po vyplnění všech důlků a spojů povrch důkladně vybruste středně hrubým až jemným brusným papírem. Pravidlem je, že pokud nerovnost cítíte, budete ji I vidět. Vhodné je též použití flexibilních brusných houbiček.

Stěny nejsou nikdy perfektně rovné. Do spár podél horní častí lišty a vnitřních rohů naneste latexový tmel. Okamžitě po nanesení odstraňte přebytek setřením mokrou houbičkou. Při volbě tmelu vybírejte jen ty, které je možno opatřit nátěrem.

Nyní je podlahová lišta nainstalována.

Instalace obložkových lišt:

Obložkové lišty jsou prvky určené k zarámovaní dveří a průchodů. Jejich návrh by se měl odvíjet od návrhu ostatní architektonických lišt. U lišt dveřních otvorů by šířka měla být 100 mm a více. Obložkové lišty mohou být použity samostatně nebo ve spojení dalších architektonických elementů jako jsou římsy, rosety a podstavce.

Vždy se zamyslete, jaký má být výsledný efekt a jak velké náklady chcete vložit do vašeho návrhu. Vhodné použití architektonických lišt může dramaticky obohatit vzhled interiéru. Moderní design obecně používá obložkovou lištu, která rámuje celý otvor. Rohy otvoru jsou řezány pod 45° úhlem. High-end tradiční návrhy používají dekorativnější série profilovaných lišt. V návrhu jsou často uplatněny římsy nad dveřními otvory a průchody. V těchto případech jsou obložkové lišty použity pouze pro vertikální lemování stran otvorů začínající pod spodní částí římsy, končící na podlaze nebo podstavci. Rosety jsou čtvercové dekorativní prvky vsazené do rohů otvoru. Rosety mohou být jednoduchých geometrických tvarů až po rozety ornamentální s dekorativními motivy. Nejpopulárnějším je typ s vyřezávanými kruhovým ornamentem.

Tak jako u podlahových lišt, můžete začít důkladným měřením. U dveřních otvorů a průchodů se setkáváme s většími odchylkami než u instalace podlahových lišt. Před instalací se přesvědčíme, že budeme schopni lištu správně usadit. Obložkové lišty se používají nejen z estetického důvodu, ale také k elegantnímu ukončení pohledové spáry osazených zárubní dveřních otvorů. U stěn, především zděných objektů, není mnohdy dosaženo rovnoměrné tloušťky. Často jsou vyboulené v místech instalace obložkových lišt nebo nejsou perfektně svislé. Díky těmto nerovnostem se často stává, že dveře vystupují z povrchu stěn. Takovéto a další podobné problémy související s vadami konstrukcí jsou běžné a vždy se s nimi budete setkávat. Tyto chyby se vždy dají řešit odbornou instalací. Zaměřte se na perfektní pohledové spoje v rozích otvorů. Případné spáry mezi stěnou a obložkou nejsou tak patrné a po instalaci je vyplníme pružným tmelem.

Jakmile skončíme s řezáním, přiložíme je ke stěně a ještě jednou zkontrolujeme, zdali vše zapadá na správné místo. Na zadní část lišt a v rozích spojů naneseme bodově lepidlo. Přiložíme ke stěně a polohu zajistíme pomocí pneumatické hřebíkovačky nebo drátovačky. Délku hřebíků volíme v závislosti na tloušťce použitého profilu lišty. Hřebíky se naráží podél obou stran obložkové lišty. Jedna strana je uchycena do stěny a druhá do dřevěné zárubně dveří. Konce se uchytí na obou stranách. Hřebíky jsou umístěny 2 až 3 cm od konců lišt. Čím blíže ke konci, tím lépe, ale při použití větších hřebíků může dojít k rozštípnutí profilu. Část lišt mezi oběma konci se hřebílkuje zik-zak. K zajištění perfektního spoje rohů obložkových lišt doplníme lepený spoj hřebíkem do vršku rohu spojovaných lišt. Tato metoda velmi účinně zabraňuje praskání spojů v rozích.

Po ukončení instalace vyplníme všechny spáry a dírky tmelem vhodným pro zvolenou povrchovou úpravu. Veškeré nerovnosti vybrousíme pomocí jemného smirkového papíru nebo flexibilních brusných houbiček. Nezapomeňte, že obložkové lišty jsou ve výšce očí a proto se snažíme o co nejpreciznější práci.

Nyní je obložková lišta nainstalována.