Portfolio firmy zabírá široký úhel typů projektů a fází zpracování. V historii, projekční činnost firmy má největší podíl v oblasti komplexního zpracování projektů bytové a komerční výstavby zahrnující design interiérů. Taktéž, se svou spoluprácí podílela na projektu mezinárodní letecké dopravy a projekcí laboratoří v úzké kooperaci s výzkumnými, vědeckými a vzdělávacími institucemi.

I přes značnou diverzitu projektů, zachování vysokého standardu servisu ve všech fázích návrhu je pojítkem, které sjednocuje naši práci. S klientem spolupracujeme na definici koncepčního řešení v počátcích projektu. Časový rozvrh a rozpočet klientů jsou integrovány do procesu návrhu, stejně jako implementace nejvhodnějších technologií a materiálů. Efektivním spolupůsobením designu, technologie a výroby chceme dosáhnout výsledku spojujícího funkčnost s estetikou a individuálním návrhem.

Naším cílem je vytvořit design, odrážející syntézu praktických potřeb a intelektuální myšlenky klienta.

Těšíme se na spolupráci.