Vypracování průkazů energetické náročnosti budov podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů.

Průkaz je součástí dokumentace podle právního předpisu při
a) výstavbě nových budov,
b) při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m², které ovlivňují jejich energetickou náročnost